Om oss

Vår verksamhet startade 2011 med service inom träindustrin, sedan dess har företaget breddat kompetensen och kundbasen.

Idag har vi långvariga kundrelationer i hela landet inom bland annat träindustrin, skogsentreprenad, byggbranschen, försvaret och Kommunala VA-organisationer.


Föllinge Svets & Mekan är en allsidig verksamhet med ca 20 anställda.

Vi tar oss an allt från mindre privata entreprenörer i byar runt omkring Föllinge till större entreprenörer och Kommuner i hela Norrland. Vi gör små projekt som eldkorgar och snöskottning på tak på vintern till stora planerade industristopp med service och underhåll på sommaren.

Året om åker vi ut på akuta situationer och underhåll till olika industrianläggningar, vi utför mekanik, legotillverkning och montage.


Senaste åren har verksamheten utvecklats inom vatten och avlopp och idag utför vi även service och underhåll i vattenanläggningar  från Stockholm och hela vägen upp till riksgränsen.
Vår ambition är att leda servicen i Norrland inom industriservice och VA branschen. En service med Föllinge som utgångspunkt kommer att ge hållbara fördelar både för miljön och bevarandet av landsbygden, genom att det finns fler arbetstillfällen och servicetjänster på närmare håll.

Assar Torstensson

Delägare

Ansvarig för service & underhåll Sågverk


Mejl: Assar@fsm.nu

070-562 98 58

Johanna Larsson

Ekonomi och administration

Ansvarig för ekonomi, löner och arbetsmiljö

Mejl: Johanna@fsm.nu

0730-77 67 89

Andreas Larsson

Delägare/VD

Ansvarig för order & lego


Mejl: Andreas@fsm.nu

070-311 10 18

Rolf-Egil Brandsfjell

Verkstadsbas

Ansvarig för order och verkstad

Mejl: Rolf-Egil@fsm.nu

Klas Martin Sandkvist

Delägare

Ansvarig för VA & byggsmide


Mejl: Klas@fsm.nu

070-648 88 35

Patrick Derenius

Verkstadsbas

Ansvarig för CAD och verkstad

Mejl: Patrick@fsm.nu

Våra medarbetare

Johan Nordborg

Sågverks reparatör

Jimmi Söderqvist

Svetsare och VA montör

Hassan Mohammadi

Montör och stolptillverkning

Roland Olofsson

Svetsare och VA montör

Mattias Henriksson

Underhållsansvarig

Jesper Anderheim

Montör och reparatör

Viktor Hallqvist

Montör

Skyddsombud

William Törneling

VA montör

Jonathan Sundelin

Svetsare och VA montör

Kvalitetsansvarig på svets

Ezaz Zeinalbdin

Svetsare

Moitaba Aslamijar

Svets och montör

Olof Jafari

Svetsare

unsplash