Verkstaden

Verkstad på 1800 kvm

Informationstext om verkstaden.